Czyszczenie powierzchni dekoracyjnych paneli HPL

Czyszczenie powierzchni dekoracyjnych paneli HPL

Panele HPL (High Pressure Laminate) jako materiał dekoracyjny mają wyraźną przewagę nad innymi materiałami, jeśli chodzi o trwałość i łatwość konserwacji. Produkcja dekoracyjnego plastiku opiera się na sprawdzonej technologii, biorącej pod uwagę dość ekstremalne warunki codziennej eksploatacji.

Panele HPL posiadają bardzo długą żywotność eksploatacyjną przy znikomej pielęgnacji z, uwagi na unikalnie gładką powierzchnię struktury wierzchniej warstwy materiału. W następnej części przedstawimy zalecenia dotyczące pielęgnacji danego tworzywa, w celu zwiększenia jego żywotności i efektywności.

Czyszczenie paneli HPL

Powierzchnia paneli HPL łatwo oczyszcza się zwykłą wodą, a następnie osusza ręcznikiem papierowym lub ścierką absorbującą wodę. Jeśli jakiekolwiek zanieczyszczenia nie usuwają się w ten sposób, proszę użyć detergentu, ale bez substancji ściernych. Następnie należy spłukać powierzchnię i osuszyć.

Czyszczenie uporczywych zabrudzeń

Zabrudzenia szczególnie trudne do usunięcia staramy się czyścić  za pomocą czystej gorącej wody, używając przy tym czystej ściereczki lub ręcznika papierowego. Należy stosować środki czystości nie posiadające właściwości ściernych, np. mydło czy proszek do prania. Po wyczyszczeniu, należy kilkukrotnie wytrzeć powierzchnię czyszczącą w celu usunięcia detergentów aby nie pozostawia plam po środku czyszczącym po wyschnięciu powierzchni. W trakcie czyszczenia można używać czyścików plastikowych, szczotek nylonowych itd.

Plamy i zabrudzenia

Panele HPL są jednorodnym nieporowatym materiałem, odpornym na wszelkie chemikalia domowe. Wprawdzie płyny nie mogą przeniknąć do struktury materiału, prosimy natychmiast usuwać wszelkie ślady zanieczyszczeń. Należy także unikać dłuższego kontaktu z detergentami zawierającymi kwasy i ich pochodne, takimi jak środki do czyszczenia metali, do czyszczenia toalet, piekarników oraz inne agresywne środki czyszczące.

W przypadku szczególnych zanieczyszczeń proszę wykorzystać jeden z poniższych sposobów:

• Zanieczyszczenie wapnem:

Przemyć ciepłym octem 10% bądź kwasem cytrynowym, następnie opłukać powierzchnię czystą gorącą wodą.
Po zastosowaniu specjalnego środka do usuwania wapna należy umyć powierzchnię czystą gorącą wodą.

• Resztki wosku lub parafiny

Resztki parafiny lub wosku należy najpierw usunąć mechanicznie plastikową lub drewnianą szpatułką. W żadnym wypadku proszę nie zarysować powierzchni! Jeśli powierzchnia nie jest dostatecznie czysta, pozostałości można usunąć za pomocą bibuły.

• Farby rozpuszczalne w wodzie, kleje, lakiery

Świeże zabrudzenia proszę czyścić ciepłą wodą. Zaschnięte resztki łatwo usunąć rozpuszczalnikiem, np. etanolem, acetonem, benzyną, a nawet zmywaczem do paznokci.

• Farby, lakiery, kleje na bazie rozpuszczalników

Zarówno świeże, jak i zaschnięte ślady można, w razie konieczności, usuwać rozpuszczalnikiem. Należy dowiadywać się u producenta, który rozpuszczalnik jest odpowiedni do usuwania określonego rodzaju farby.

• Kleje i lakiery dwuskładnikowe

Na przykład, żywice kondensacyjne (kleje) na podstawie żywicy mocznikowo-formaldehydowej (UF), melaminy (MF), fenolu (PF) oraz rezorcynolu; kleje reaktywne i lakiery na bazie żywic epoksydowych, nienasyconego poliestru, poliuretanu (PU). Uwaga: klej nie może być usunięty po wyschnięciu! Powierzchnię należy czyścić bezpośrednio po zabrudzeniu, zalecanym przez producenta rozpuszczalnikiem.

• Materiały uszczelniające na bazie silikonu lub poliuretanu

Świeże zabrudzenia należy najpierw usunąć mechanicznie plastikową lub drewnianą szpatułką. Proszę unikać uszkodzeń mechanicznych powierzchni, proszę jej nie zarysować! Zaschnięte zabrudzenia można usunąć za pomocą specjalnego silikonu. Jednak długotrwały kontakt z tym środkiem czyszczącym może uszkodzić powierzchnię.

• Ślady po rozpuszczalniku

Ślady, które pozostały po użyciu rozpuszczalnika, należy usuwać ciepłą wodą, następnie wysuszyć powierzchnię czystą, miekką ścierką albo ręcznikiem papierowym.